Подробиці допису

Положення про місцеві ініціативи у місті Василькові

Написав newsmaker, в Політика

7 липня 2016 року, міська рада Василькова вирішила затвердити положення про місцеві ініціативи у місті Василькові:


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Право членів територіальної громади на місцеву ініціативу. • Місцева ініціатива - одна з форм участі членів територіальної громади міста Василькова (далі - членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради.

  Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи. • Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.


  РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ  Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи. • Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.

  Стаття 4. Подання місцевої ініціативи.  1. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються: • 1.1 опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;


 • 1.2 проект рішення;


 • 1.3 прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;


 • 1.4 прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;


 • 1.5 підписні листи оформлені згідно із додатком 1.


 • 2. У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»);

 • 4. У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою;


 • 5. У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми п.1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення. • Стаття 5. Збір підписів членів територіальної громади. • 1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 0,1% підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.


 • 2. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.


 • 3. Підписні листи повинні містити наступні дані:


 • 3.1 прізвище, ім’я та по батькові підписанта;


 • 3.2 дата та рік народження;


 • 3.3 місце реєстрації підписанта;


 • 3.4 особистий підпис.


 • 4. Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення.

  Стаття 6. Реєстрація місцевої ініціативи.  1. З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає п.1 ст. 4 цього Положення, секретар ради повинен забезпечити: • 1.1 протягом п’яти робочих днів реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань;


 • 1.2 протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення інформування в письмовій формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи;


 • 1.3 протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному веб-сайті ради у окремому розділі «Громадська участь», окрім персональних даних.
 • Стаття 7. Книга реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань.  1. Місцева рада веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань, до якої заноситься: • 1.1 питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;


 • 12 список членів ініціативної групи з даними, що у повідомленні про внесення місцевої ініціативи;


 • 1.2 рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;


 • 1.4 адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;


 • 1.5 інші дані.


 • До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань додаються результати попереднього аналізу, підготовленого профільними виконавчими органами ради та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

  Стаття 8. Перевірка поданих документів. • 1. Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:


 • 1.1. передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради;


 • 1.2. повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у письмовій формі причин повернення.


 • 2. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі «Громадська участь», виключно у таких випадках:

 • 2.1 предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів місцевого самоврядування;


 • 2.2 місцева ініціатива подана особами, не передбаченими ст. 3 цього Положення;


 • 2.3 не дотримано вимог до оформлення, передбачених ст. 4 цього Положення;


 • 2.4 недостатня кількість підписів членів громади, передбачених ст. 5 цього Положення. • РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ  Стаття 9. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради. • 1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що письмово повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.


 • 2. Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.


 • 3. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.


 • 4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними або тимчасовими комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється територіальну громаду на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь» не менше ніж за два робочі дні до дня розгляду.


 • Стаття 10. Розгляд місцевої ініціативи на сесії ради. • 1. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.


 • 2. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.


 • Стаття 11. Участь членів ініціативної групи у роботі сесії ради. • 1. Члени ініціативної групи беруть участь у сесії ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи.


 • 2. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача або співдоповідача.


 • 3. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.


 • Стаття 12. Оприлюднення прийнятого рішення ради.
  Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь», а також в інший спосіб, що встановлюється Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Надіслати коментар

  Увійдіть, щоб коментувати або зареєструйтеся тут