Подробиці допису

Ювілей надання Магдебурзького права Василькову

Написав newsmaker, в Новини

ГО "ВАСИЛЕВ" збирає кошти на видання праці "Магдебурзьке право у Василькові", приуроченої 430-річниці надання місту Володимира права на місцеве самоуправління, яка відзначатиметься 28 березня 2016 року.Імена меценатів та сума їх внесків буде розміщено на останній сторінці праці. Всім хто пожертвує більше 200 грн., після видання, праця з авторськими підписами у подарунок.

Благодійні внески можна здійснювати на рахунок ГО "ВАСИЛЕВ" Громадська організація "Василев" ЄДРПОУ 36999234 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" рр 26008279273, МФО 380805 в квитанції вказати своє ПІБ та "Благодійний внесок на видання праці "Магдебурзьке право у місті Василькові"
До 430-ти річного ювілею надання місту Василькову Магдебурзького права:Васильків дійсно унікальне місто. В ньому не тільки народився один із засновників східнослов`янського православного чернецтва Преподобний Феодосій Печерський і, найймовірніше, охрестився Великий Київський князь Володимир Святославович (обоє віднесенні в східнослов`янському православ'ї до лику святих), у нього цілих чотири свята на рік: два дні народження і два дні Ангела (двоє іменнин).Так, офіційний День міста відзначають кожну другу суботу вересня. Перший День Ангела святкують 14 січня - Свято на честь Василя Великого архієпископа Кесарії Кападокійської, що в Малій Азії (Василь - хрещенне ім`я засновника міста Володимира Великого на честь якого й було названо місто). Другий День Ангела - 28 липня День хрещення Київської Русі та день на честь того ж таки Рівноапостольного князя Володимира. Ще однією датою народження міста з впевненістю можна вважати 28 березня – День, коли місто 1586 року від польського короля Стефана Баторія, офіційно, отримало Магдебурзьке право - право на місцеве самоврядування.

Впродовж XIV–XV століть на Україну через Польщу та Угорщину поширюється Магдебурзьке (німецьке, саксонське) право, створене на зразок управління німецького міста Магдебург. Це право передбачало звільнення міст від управління і суду державних урядовців і феодалів, а також дарування права на створення органів місцевого самоврядування. У XVI–XVIII ст. Магдебургію отримали практично всі міста України. Поширення Магдебурзького права в українських землях сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Йому стають притаманні демократизм, менша орієнтація на центральну владу-децентралізація, бажання будувати суспільне життя на основі правових норм, тощо.Після Революції Гідності в Україні швидкими темпами триває процес адаптації нашого суспільного-політичного та економічного життя, законодавства до європейського, заснованого на розширенні прав місцевого самоврядування, децентралізації влади. Тому саме сьогодні, коли Україна стоїть на порозі конституційних змін, адміністративної реформи направленої на децентралізацію державної влади дослідження витоків, джерел місцевого самоврядування набуває неабиякої актуальності.

Мета даного дослідження на основі наявних джерел та літератури дослідити: історію запровадження Магдебурзького права на українських землях, вцілому,та у місті Василькові, зокрема; відносини місцевої громади з адміністрацією Києво-Печерської Лаври; права та привілеї місцевої громади закріпленні Магдебурзьким правом; спільні та відмінні риси Магдебурзького права у Василькові в порівнянні з іншими українськими містами.Дослідженням різносторонніх історико-юридичних аспектів запровадження і функціонування Магдебурзького права на Україні у різні часи присвятили свої праці такі вчені, як В. Антонович, М. Владімірський-Буданов, .І. Каманін , М. Грушевський, Т. Гошко, Н. Камінська, А. Кистяківський, К. Ровинсська, Р. Піч, П. Сас, Д. Щебаніц та ін.

Тобто, у дослідженні Магдебурзького права на Україні залишається все менше й менше білих плям, а от питання надання та функціонування у місті Василькові Магдебурзького права залишається недослідженим. Немає жодної опублікованої ґрунтовної праці присвяченої історії отримання містом Магдебургії, реалізації його принципів.Залишається невивченим вплив цієї системи правових норм на розвиток соціально-економічних відносин, політичних та побутових стосунків у Василькові. Єдиним істориком який підняв дану проблематику, як окреме питання, залишається співавтор даного видання Олександр Бабич, що у своїй статті "Надання місту Василькову Магдебурзького права" намагається конспективно дослідити дану проблематику. Саме ця стаття лягла в основу даної праці. Про надання місту Василькову Магдебурзького права згадано також, лише, у праці "Місто Васильків (IX – XVIII ст)"». Вона належить історику, небожу та учню Михайла Грушевського Сергію Шамраю.

В основу джерельної бази даного дослідження покладені ",Жалованная грамота Кіевскому Печерскому монастирю , о дозволеніи возобновить городъ Васильковъ и построить в немъ замок, для защиты Кіева отъ набъговъ Татаръ, съ дарованіемъ тамошнимъ жителямъ Магдебургскаго Права и иных преимуществъ" і "Выпись изъ Метрикъ Іереміи Патріарха Константинопольского, Привиллегіи Великаго Князя Китая – Андрея Юрьевича Боголюбскаго, внука Володимірова, на Место Васильковъ съ его принадлежностями, Монастырю Печерскому, и Привиллегія Максима Патріарха Константинопольскаго на Ставропигіонъ томужъ Монастырю съ подписаніемъ руки токожъ Іереміи Патріарха Константинопольскаго и съ вислою печатью оловянною Киево-Печерской лавры".Об‘єктом даного дослідження є надання місту Василькову Магдебурзького права, предметом - історико-правове підґрунтя та процес отримання Васильковом права на місцеве самоврядування, його спільні ті відмінні риси у порівнянні з іншими містами України.
Хронологічні межі роботи середина ХІІ – І половина ХІХ ст., а точніше, 1169 р., - рік надання Грамотою Андрія Боголюбського права на володіння Васильковом з околицями Києво-Печерській Лаврі по 1835р. - рік остаточного скасування Магдебурзького права в Російській імперії.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в історіографії зроблено спробу в межах однієї роботи розглянути надання та особливості застосування німецького права у Василькові.


Дана праця складається з вступу, п`яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури:

  • В першому розділі досліджується історія запровадження Магдебурзького права на етнічних українських землях;


  • В другому розглядаються джекрела та сутність Магдебурзького права, відміності класичного німецького права, й того що діяло на Україні, класифікація міст, що отримали право на місцеве самоврядування.


  • В третьму розділі досліджується історичне та юридичне підгрунття запровадження Магдебурзького права у місті заснованого Святим рівноапостольним князем Володимиром Великим.


  • В четвертому розділі робиться спроба на основі існуючих джерел та літератури дослідити особливості функціонування Магдебурзького права у Василькові.


  • В останньому п'ятому розділі авторами подаються відносини між адміністрацією Лаври та керівництвом Речі Посполитої та Російської держави, та громади Василькова з Києво-Печерським монастирем з 1586 по 1813 роки.

  • Надіслати коментар

    Увійдіть, щоб коментувати або зареєструйтеся тут