Подробиці допису

Програма розвитку Василькова до 2031 року

Написав newsmaker, в Новини

11 чергова сесія Васильківської міської ради VІІ скликання 17 червня 2016 року, прийняла доленосне для міста рішення - затвердила Генеральний план Василькова до 2031 року.

Цей вагомий для міста і його жителів здобуток став можливим завдяки одностайності міських депутатів. А передувала цьому історичному кроку важлива, насичена і копітка робота відділу містобудування та архітектури Васильківської міської ради на чолі з начальником відділу містобудування та архітектури - головним архітектором міста О.В.Швецем.Наразі Олександр Васильович в інтерв'ю розповідає про перспективний розвиток Василькова на найближчі 15 років відповідно до його головного містобудівного документа, який після набуття ним чинності став правовим законодавчим документом міста.

Робота по підготовці нового Генерального плану Василькова тривала довгих дев'ять років, нею займалися кілька владних команд і три мери міста. На нашу долю випало завершення доленосного документа і його затвердження.Проект розроблений з урахуванням державних вимог та інтересів територіальної громади, згідно протоколу погоджувальної комісії після проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення генерального плану міста Василькова та додаткових пропозицій Васильківської міської ради.

Згідно чинного законодавства та завдання на проектування даний документ містить принципові рішення щодо функціонального призначення території міста, розміщення об'єктів державного та загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі й дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього середовища та історико-культурної спадщини.Віднині новий Генеральний план міста є основним документом для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови його території.
Найрезонансніше питання на вустах - щодо території, адже не секрет, що суміжні території, які зараз увійшли в межі міста, виділялися у користування відповідними органами місцевого самоврядування і забудовувалися…

Територія Василькова згідно обміру опорного плану складає 2248 гектарів. На підставі передбаченого проектом перспективного розвитку економіки, соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури міста були визначені території, що потрібні для розміщення всіх видів міського будівництва, які складають 860 гектарів.За рахунок внутрішніх міських резервів є можливість використання 501,9 гектара, за межами міста об'єкти розміщуються на 358,7 гектара. Крім того, до проектних меж Василькова включено 393,3 гектара земель Васильківського району, з яких 102,8 - садибна забудова жителів міста, 86 гектарів - територія військового містечка №11, 88,9 гектара - землі садівничих товариств, 38,5 - території промислово-комунальних об'єктів та 77,1 - інших територій.Таким чином, до нових меж міста включено 752 гектари земель наступних територіальних громад:


 • Глевахівської селищної ради - 86 гектарів;

 • Крушинської сільської ради - 416 гектарів;

 • Погребівської сільської ради -178 гектарів;

 • Путрівської сільської ради - 72 гектари.


 • Включення цих територій до проектних меж міста Василькова попередньо узгоджене із вищезазначеними сільськими радами.

  Відтак, територія міста на розрахунковий період становитиме 3000 гектарів. Відповідно із змінами території змінюватимуться інші чинники. Так, чисельність населення Василькова станом на 2012 рік становила 36,6 тис. осіб, у тому числі у працездатному віці - 22.600 осіб, що складало 61,7 % від усієї чисельності населення міста.  За оптимістичними прогнозами, з додатковою міграцією населення Василькова стабільно та досить стрімко збільшуватиметься. Позитивним чинником цього будуть зміни територіальних меж міста, зокрема за рахунок приєднання до нього дачного селища.

  Загальний приріст населення буде додатнім і складатиме до 2,7% в останні п'ять років прогнозованого періоду. Крім того, за даними Повітряного командування "Центр" ПС ЗСУ, передбачається передислокація додаткового контингенту військових у кількості 2,5 - 3 тисячі чоловік.  Таким чином, кількість мешканців зросте в 1,4 рази і становитиме на початок 2031 року 50 тисяч осіб. Загальна чисельність трудових ресурсів міста на розрахунковий етап складатиме 29,7 тис. осіб.

  Прогноз зайнятості трудових ресурсів базується на зменшенні зайнятих у виробничій сфері (з 41,7% до 25%), натомість прогнозується збільшення їх у невиробничій сфері (з 58,3% до 75%), включення у господарську діяльність трудових ресурсів, діяльність яких на сьогодні не зафіксована офіційною статистикою.  Це означає, що господарський комплекс міста докорінно зміниться?

  - Він постійно змінюється протягом останніх десятиліть. Тому, розглядаючи перспективу розвитку промислового комплексу в цілому, і особливо таких галузей, як машинобудування, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, характерні для Василькова у попередні роки, можна зробити висновок, що місто має значну наукову, історичну, кадрову базу для свого розвитку.  Перспективними напрямками промислового розвитку на сучасному етапі можуть вважатися окремі пріоритетні напрямки, які будуть тісно пов'язані з розвитком у місті науково-дослідної бази та необхідні для безпосереднього обслуговування його потреб, регіону та столиці України у зв'язку з використанням вигоди розташування Василькова у приміській зоні міста Києва.

  На розрахунковий етап та довгострокову перспективу ядро машинобудування міста повинні утворювати об'єкти науки, дослідного та серійного виробництва, які забезпечать випуск наукоємної, високотехнологічної продукції, що задовольняє платоспроможний попит, соціально-економічні потреби Василькова, національну та екологічну безпеку.  Є реальні потенційні можливості для розвитку в місті підприємств харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції винятково вітчизняного виробництва.  Головним завданням будівельного комплексу міста в перспективі є забезпечення відродження та розбудови його економіки і нарощування матеріально-технічної бази соціальної сфери.

  Напрямком реформування галузі є підвищення ефективності капітальних вкладень і забезпечення їх соціальної спрямованості. Подальшого розвитку повинні набути такі галузі, як транспорт і зв'язок, ринкова інфраструктура, фінанси, кредит та страхування, мале підприємництво.  Проведений аналіз свідчить, що існуючі виробничо-комунальні території мають значні резерви для часткового перепрофілювання під інші види функціонального використання. Враховуючи проект зонування (зонінг), генеральним планом передбачаються заходи щодо реорганізації промислових і комунальних територій міста.

  Повністю потрапляють під перепрофілювання території колишнього заводу продтоварів, плодоконсервного заводу (ТОВ "Агрофірма "Столична"), ТОВ ВКФ "Імпульс", ряду складських приміщень, частково - ВАТ "Васильківський шкірзавод", нафтобаза, ПАТ "Васильківхлібопродукт", КП "Васильківська шкіряна фірма", ТОВ "СлаВа", ПАТ "ПБГ "Антарес" (ЗАТ "Оцелот", завод холодильників), ТОВ "Фудтек" (молокозавод), ВАТ "ПМК-19", ДП ТП "Богдан", ТОВ "Арсенал", автобаза, металобаза тощо.  Всього заплановано перепрофілювати 26,99 га під полі- функціонально-спортивне використання. Зокрема, під житлове будівництво, спортивні комплекси і центри, офісні центри, торговельно-розважальні центри, регіональний історико-культурний центр "Васильківська брама".

  Новий Генеральний план дає поштовх розвитку житлового будівництва. Станом на 1.01.2012 р. площа житлового фонду міста складала 1.335.000 кв. м, з якого багатоквартирний житловий фонд - 728.700 кв.м, одноквартирний житловий фонд садибного типу - 606.300 кв. м.  Середня житлова забезпеченість одного мешканця міста складає 36,5 кв. м, зокрема, в багатоквартирній забудові - 26,2 кв. м на одного мешканця, в садибній забудові - 68,9 кв.м.

  Новим Генеральним планом передбачено вибуття існуючого житлового фонду в обсязі 17,5 тис. кв. м.  Програма житлового будівництва в межах розрахункового періоду складе 745.000 кв.м нового житла, з нього 435.000 кв.м - багатоквартирний житловий фонд і 310.000 кв.м - одноквартирний садибного типу.

  На розрахунковий період запропоновано 9 ділянок житлового будівництва, зокрема "Військове містечко" з площею під нові забудови - 14,5 га; масив "Сонячний" - 8,5; "Військове училище" - 11; "Центр" - 6,8; "Завод холодильників" - 3; ділянка "Південна" - 60; ділянка "Східна" - 35; ділянка "Північно-східна" - 13; "Медмістечко" - 8 га.  Крім того, генеральним планом передбачається вибіркова забудова на площі 32,2 га, з якої 30,5 га - садибна забудова і 1,7 га - багатоквартирна.

  Також запропоновано реконструкцію існуючих садівничих товариств площею 21 га в садибну забудову. Житловий фонд на кінець розрахункового періоду складатиме 2.062.500 кв.м.  Збільшиться житлова забезпеченість на одного мешканця з 36,5 кв.м до 41,3 та середній розмір однієї квартири в багатоквартирному житловому фонді з 47 до 54 кв.м.

  У межах територій спеціального призначення, підпорядкованих міноборони України, передбачається проведення реконструкції з наступним зведенням житла для військовослужбовців і членів їх сімей, а також будівництво соціального та доступного житла (на ділянках "Військове містечко" та "Військове училище").  Як новий Генеральний план міста зробить наше історичне місто привабливим для туристів і функціональним для мешканців?  З метою створення раціональної планувальної структури міста передбачається зонування території з виділенням наступних функціональних зон за видами переважного використання:

 • селищної;

 • виробничо-комунальної;

 • зони зовнішнього транспорту;

 • ландшафтно-рекреаційної;

 • зони туристичної діяльності.


 • Розвиток останньої передбачається за рахунок активізації у Василькові різних видів туризму: культурно-пізнавального, зеленого, спортивного. Селищна зона призначена для розміщення кварталів садибної, багатоквартирної забудови, громадських центрів, об'єктів культурно-побутового обслуговування, зелених насаджень загального користування.

  Вона є найбільшою за територією функціональною зоною міста, яка розділяється в меридіональному напрямку вулицею Декабристів на західну та східну частини.  Планувальний розвиток західної частини передбачається за рахунок формування кварталів багатоквартирної та садибної забудови уздовж вулиці Декабристів, Проектної №6, Керамічної, ущільнення кварталів існуючої садибної забудови в районі вулиці Проектна № 1 та Проектна №7.

  Подальший розвиток селищної зони східної частини передбачається за рахунок освоєння територій, що знаходяться як у межах міста (багатоквартирна забудова на ділянках житлового будівництва "Завод холодильників", "Військове училище", садибна забудова на ділянках "Південна", "Північно-східна"), так і територій поза існуючою межею міста (ділянка "Східна") для розміщення кварталів садибної забудови.  Виробничо-комунальна зона формується на базі виробничих, комунальних та складських територій. Основна частина підприємств зосереджена в південносхідній частині вздовж вулиці Тракторної, на південь від вулиці Володимирської до річки Стугна та вздовж залізниці в центральній і західній частинах.

  На перспективу в межах санітарно-захисної зони очисних колишніх споруд по вулиці Тракторній передбачається резервування території для розміщення промислової та комунальної забудови.  До ландшафтно-рекреаційної зони відносяться озеленені території міста і зони короткочасного відпочинку. Вона формується існуючими парками, зеленими насадженнями в заплаві річки Стугна, лісовими масивами та планувально пов'язується з приміськими зеленими насадженнями.

  За проектними пропозиціями генерального плану зона отримає розвиток за рахунок більш повного освоєння заплавних територій, створення рекреаційних зон уздовж вулиць Декабристів, Космонавтів, Донбасівської, Тракторної, Дніпрельстан, у районі ділянки житлового будівництва "Військове містечко" та на ділянках житлового будівництва в південно-східній частині міста.  У планувальному відношенні в межах міста можна виділити: • - зону культурно-пізнавального туризму, до якої входять комплекси та споруди, що використовуються для ознайомлення туристів з особливостями краю: музей, пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, земляні оборонні вали ХVІІ-ХVІІІ ст., культурно-історичний музейний комплекс, який проектується, тощо;


 • - зону короткочасного відпочинку, де зосереджені об'єкти, що використовуються населенням для відпочинку;


 • - пляжна зона в заплаві річка Стугна, водойма у військовому містечку №11, озеро на масиві "Піски", озеленені території, парки, лісопарки, лугопарки;


 • - зону спортивного туризму, яку формують спортивно-розважальні комплекси та споруди, що використовуватимуться для активного відпочинку.


 • У Василькові склалася радіальна система вулиць, що притаманна містам України з історичною спадщиною. Генеральним планом передбачається вдосконалення існуючої магістральної мереж і та її подальший розвиток, особливо в районах нового житлового будівництва.

  З метою розвантаження центральної частини міста від транзитного автотранспорту передбачається створення меридіонального транспортного зв'язку, дублюючого напрямок вул. Декабристів - вул. Ватутіна - вул. Пархоменка - вул. Київська - вул. Комарова.  Для покращення сполучення районів житлової забудови із загальноміським центром та виробничими зонами передбачається будівництво магістральних вулиць, які є продовженням вулиць Винниченка, Дармостука, Сонячної, Ворошилова, Космонавтів, а також вулиць Проектна №1, Проектна №2, Проектна №3 тощо.

  Виходячи з планувальної структури та прогнозної інтенсивності транспортного руху, передбачено певну класифікацію вулиць з відповідними габаритними розмірами в червоних лініях та необхідними величинами проїзної частини.  У межах міста, в заплаві річки Стугна формуються території масового відпочинку. Передбачається розвиток рекреаційної інфраструктури в заплаві річки Стугна, створення прогулянкових маршрутів, оглядових майданчиків, пікнікових зон, причалів для прогулянок на човнах (станція прокату човнів), місць для рибалки тощо.

  Враховуючи історичний статус, географічне розміщення міста та можливість виконання туристичних і рекреаційних функцій, передбачається створення регіонального історико-культурного центру "Васильківська брама" (вул. Паризької Комуни) з виходом до заплави річка Стугна, а також ряд готельних комплексів та туристичних центрів у центральній частині міста.  Завантажити карту у високій якості: https://vasylkiv.today/upload/files/vasylkiv_genplan_2016.rar

  Надіслати коментар

  Увійдіть, щоб коментувати або зареєструйтеся тут